Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản SGK Công Nghệ lớp 11

I. Chuẩn bị:

- Dụng cụ vẽ.

- Giấy vẽ.

II.  Nội dung thực hành:

Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp (có thể dùng vật mẫu)

III. Các bước thực hành

- Bước 1: Chuẩn bị:

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.

- Bước 2: Lập bản vẽ chi tiết.

+ Phân tích kết cấu và hình dạng chi tiết, chọn phương án biểu diễn.

+ Chọn hình chiếu chính thể hiện hình dạng đặc trưng của chi tiết.

+ Chọn hình cắt, mặt cắt sao cho phù hợp diễn tả được hình dạng cấu tạo bên trong của chi tiết.

+ Ghi kích thước.