Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản SGK Công Nghệ lớp 11

I. Giới thiệu bài

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.

- Bước 2:Bố trí các hình chiếu.

- Bước 3:Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh.

- Bước 4: Tô đậm các nét thấy và nét đứt.

- Bước 5: Ghi kích thước.

- Bước 6: Kẻ khung bản vẽ và khung tên và hoàn thiện bản vẽ.

II.THỰC HÀNH

GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.