Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể SGK Công Nghệ lớp 11

Hướng dẫn thực hành

+ Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

+ Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba.

+ Bước 3: Vẽ hình cắt.

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo.