Bài2 Trang 78 SGK Lịch sử 11. Qúa trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

 Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?


- Để thoát khỏi khủng hoảng giới cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài

- Đặc điểm quá trình quân phiệt hóa ở NB:

+ Kéo dài trong suốt thập niên 30

+ Tăng cường quyền lực của bọn quân phiệt.

+ Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc

(Vùng Đông Bắc TQ từ 1931 - 1933)