Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.


- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

- Phân loại:

HTLM bằng nước.

HTLM bằng không khí.