Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.


Sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí
Sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí

Nguyên lí làm việc:

Khi động cơ làm việc, xăng được bơm từ thùns xăng, qua bầu lọc đưa lên buồng phao của bộ chế hoà khí.

Ớ kì nạp, pit-tông đi xuống tạo sự giam áp suất trong xilanh. Do chênh áp suất, không khí được hút qua bầu lọc khí rồi qua họng khuếch tán của bộ chê hoà khí, tại đây không khí hút xăng từ buổng phao, hoà trộn với nhau tạo thành hoà khí. Hoà khí theo đường ống nạp đi vào xilanh động cơ.