Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.


- Tốc độ quay cao.

- Kích thước nhỏ gọn.

- Thường được làm mát bằng nước.