Câu 2 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.


*Nhiệm vụ:

LPà hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh xe chủ động làm cho ôtô chuyển động.

*Phân loại:

- Theo số cầu chủ động:

+ Một cầu chủ động.
+ Nhiều cầu chủ động.

- Theo phương pháp điều khiển: 

+ Điều khiển bằng tay.
+ Điều khiển bán tự động.
+ Điều khiển tự động..