Câu 1 trang 155 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì?


Yêu cầu quan trọng nhất  là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất của máy phát. Có tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay của máy phát. Có bộ điều tốc để giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.