Câu 2 trang 155 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát.


Cấu tạo:

+ Động cơ đốt trong

+ Khớp nối

+ Máy phát điện

+ Giá đỡ.