Câu 1, trang 168, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng( Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão, anh (chị) định chọn hình thức kết cấu nào?


Bài tập 1: Gợi ý:

- Giới thiệu chung về bài thơ: tác giả, thể loại, nội dung chính, …

- Thuyết minh giá trị nội dung của bài thơ: hào khí, sức mạnh quân đội thời Trần, chí làm trai theo tinh thần Nho giáo (lập công và lập danh).

 - Thuyết minh giá trị nghệ thuật của bài thơ: sự cô đọng, đạt tới độ súc tích cao; nhấn mạnh tính kì vĩ về thời gian, không gian và con người