Câu 2 trang 130 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các phương pháp khởi động động cơ.


Các phương pháp khởi động:

- Khởi động bằng tay.

- Khởi động bằng động cơ điện.

- Khởi động bằng động cơ xăng phụ.

- Khởi động bằng khí nén.