Câu 1 trang 130 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.


Nhiệm vụ:

+ Khi quay trục khuỷu động cơ đến vận tốc nhất định động cơ sẽ tự nổ được.

+ Khi động cơ đã hoạt động thì không cần HTKĐ nữa vì tốc độ của động cơ và hệ thống không bằng nhau.