Câu 2 trang 31, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.


Các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

a. Vận động theo phương thẳng đứng:

- Là vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất.

- Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

- Tác động:

+ Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

+ Mắc ma xâm nhập vỏ Trái Đất hoặc phun trào ra mặt đất hình thành núi lửa.

+ Diện tích lục địa hay đại dương được phân bố lại.

b. Vận động theo phương nằm ngang:

- Hiện tượng uốn nếp:

+ Các lớp đá xô ép bị uốn thành nếp, nhưng không phá vỡ tính chất liên tục của chúng.

+ Do các lực nén ép theo phương nằm ngang.

+ Tác động: Tạo thành các uốn nếp và các dãy núi uốn nếp.

- Hiện tượng đứt gãy:

+ Xảy ra khi vận động ngang diễn ra tại các vùng đá cứng do tác động của các lực nằm ngang.

+ Các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hay nằm ngang.

+ Tác động: Tạo ra các hẻm vực, thung lũng; sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa lũy, địa hào.