Câu 1 trang 31, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực?


* Khái niệm nội lực: nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

* Nguyên nhân sinh ra nội lực:

- Do nguồn năng lương ở trong lòng đất sinh ra từ sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển của các dòng vật chất theo quy luật của trọng lực, năng lượng của các phản ứng hóa học...