Câu 2 trang 48, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 65
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bình 12.1. hãy trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.


Hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch:

 * Gió Tây ôn đới:

- Phạm vi hoạt động: Thổi lừ các khu áp cao cận nhiệt đới đến áp thấp ôn đới.

- Thời gian hoạt động: Quanh năm.

- Hướng gió:  chủ yếun là hướng tây

+ Bán cầu Bắc là tây nam.

+ Bán cầu Nam là tây bắc.

- Tính chất: thường mang theo mưa, suốt bốn mùa độ ẩm rất cao.

* Gió Mậu dịch:

- Thời gian hoạt động: Quanh năm.

- Phạm vi hoạt động: Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về Xích đạo.

- Hướng gió: 

+ Bán cầu Bắc gió có hướng đông bắc.

+ Bán cầu Nam gió có hướng đông nam.

- Tính chất: tính chất của gió nói chung là khô.