Câu 3, trang 21, SGK Địa lí 10

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Căn cứ vào bản đồ các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31- 12?


Việt Nam nằm ở múi giờ số +7 và có giờ sớm hơn giờ GMT. (Từ múi giờ 0 đi về bán cầu Đông cứ thêm một múi giờ thì cộng thêm 1 giờ, VN nằm ở bán cầu Đông múi giờ +7 thì cộng thêm 7 giờ)

⟹ Vì vậy, lúc giờ GMT là 24 giờ ngày 31/12 thì Việt Nam là: 24 +7= 7 giờ ngày 1/1.