Câu hỏi thảo luận trang 19, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 5.2, nhận xét hình dạng và hướng chuyển động của các hành tinh.


- Hình dạng quỹ đạo: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời có quỹ đạo dạng elip.

- Hướng chuyển động của các hành tinh: từ Tây sang Đông (ngược chiều kim đồng hồ).