Câu 3 trang 24, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sao?


- Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất vẫn có ngày và đêm.

- Độ dài một ngày - đêm ở bề mặt Trái Đất sẽ dài bằng 1 năm (nửa năm ban ngày và nửa năm ban đêm).

- Với thời gian ngày - đêm kéo dài như vậy, phần đang là ban ngày sẽ rất nóng, vì bị Mặt Trời đốt nóng liên tục trong nửa năm, còn phần đang là ban đêm sẽ rất lạnh, vì không được Mặt Trời chiếu đến.

⟹ Khi đó, trên Trái Đất sẽ không thể tồn tại sự sống.