Câu hỏi thảo luận trang 22, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, hãy xác định khu vực nào trên Trái Đất cho hiện  tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần? Nơi nào chỉ một lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Tại sao?


* Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, xác định khu vực:

- Khu vực có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần: giữa hai chí tuyến Bắc (23027'B) và Nam (23027'B) hay còn gọi là khu vực nội chí tuyến.

- Các địa điểm nằm trên hai chí tuyến chỉ có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh: ngày 22/6 ở chí tuyến Bắc và 22/12 ở chí tuyến Nam.

- Khu vực không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh: ngoại chí tuyến (từ 23027'B lên cực Bắc và từ 23027'N xuống cực Nam).

* Nguyên nhân: Vì trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo Trái Đất) một góc = 66"33'. Để tạo góc 90" thì góc phụ phải là 23°27', trong khi đó các địa điểm ở ngoại chí tuyến đều có vĩ độ lớn hơn 23027'.