Câu 1 trang 24, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy giải thích câu tục ngữ Việt Nam:

Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.


Câu tục ngữ liên quan đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

- Tháng 5 là thời kì mùa hè ở Việt Nam (bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Bắc xuống Xích đạo nên Bắc bán cầu có ngày dài hơn đêm, Nam bán cầu có ngày ngắn hơn đêm.

- Tháng 10 là thời kì mùa đông ở Việt Nam (bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Nam xuống Xích đạo Nam bán cầu có ngày dài hơn đêm, Việt Nam ở Bắc bán cầu nên có ngày ngắn hơn đêm.