Câu 3 Trang 47 SGK Tin Học lớp 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Trong bàng Học_sinh(h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991


Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

- Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form;

- Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập Nữ trong cột GT và nhập >#01/09/1991# trong cột NgSinh;

- Nháy nút lọc để thực hiện lọc.