Câu 2 Trang 47 SGK Tin Học lớp 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trong bảng Hoc_sinh(h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To


Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:

- Mở bảng (chế độ hiển thị trang dữ liệu);

- Chọn trường: nháy vào phía trên tiêu đề cột To.

- Nháy vào nút tăng dần( A-Z).