Đề bài trang 20, SGK Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề bài SGK: Anh/ chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?

 


  a. Tìm hiểu đề:

* Lẽ sống đẹp của con gười

- Sống đẹp: Sống có văn hóa, biết cống hiến.

- Muốn sống đẹp cần:

+ Có lí tưởng (mục đích sống).
+ Có tâm hồn lành mạnh.
+ Có trí tuệ( kiến thức).
+ Biết hành động.

- Các thao tác lập luận:

+ Giải thích.
+ Chứng minh.
+ Bình luận.
+ Phân tích.

- Tư liệu dẫn chứng:

Chủ yếu là từ thực tế đời sống.

b. Lập dàn ý

 * Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề .

* Thân bài:

- Giải thích khái niệm sống đẹp.

- Phân tích các khía cạnh biểu hiện lối sống đẹp.

- Giới thiệu một số tấm gương sống đẹp.

Vd: Hình ảnh Hồ Chí Minh:

+ Tình yêu vô hạn với nhân loại.
+ Suốt đời phấn đấu và có những cống hiến vĩ đại cho dân tộc.
+ Lãnh tụ, danh nhân văn hóa thế giới.
+ Khiêm tốn, giản dị, suốt đời “Trung với nước, hiếu với dân”, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

- Bình luận:

  • + Bình luận về lối sống đẹp của các tấm gương vừa dẫn chứng.
  • + Phê phán những quan niệm và lối sống không đẹp:
    • Sống thực dụng, coi trọng vật chất, xem nhẹ đời sống tinh thần.
    • Sống vô cảm.
    • Sống thiếu văn hóa...

+ Bài học cho bản thân, phấn đấu để có lối sống đẹp.

* Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa của cách sống đẹp.