Câu 4, trang 96, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét giá trị biểu cảm của phép điệp


Cách miêu tả tâm trạng nhân vật chi tiết,cụ thể thông qua kết hợp các biện pháp nghệ thuật:

- Sử dụng các phép tu từ: điệp từ, điệp ngữ vừa tạo nhạc tính cho câu thơ vừa góp phần tạo hình ảnh thơ.Ví dụ phép điệp trong đoạn thơ " Chết ba năm hình còn treo đó;/ Chết thành sông, vục nước uống mát lòng/ Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm/ Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung/ Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát/ Chết thành hồn, chung một mái, song song" lặp lại cấu trúc câu khẳng định tình yêu trường tồn bất diệt...

-Sự kết hợp nghệ thuật trữ tình với nghệ thuật tự sự.