Câu hỏi thảo luận số 1 trang 106, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN.


Trong khu vực Đông Nam Á, Đông Timo là nước chưa gia nhập ASEAN.

Các bài khác