Câu hỏi thảo luận số 1 trang 107, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?


- Cơ chế hợp tác của ASEAN thông qua:

+ Các hội nghị, các diễn đàn.

+ Kí kết các hiệp ước 2 bên, nhiều bên, hoặc các hiệp ước chung.

+ Tổ chức các hội nghị.

+ Thực hiện các dự án, chương trình phát triển.

+ Xây dựng khu vực mậu dịch tự do…

+ Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

- Ví dụ:

+ Về hoạt động văn hóa, thể thao: Đại hội thể tháo Seagames được tổ chức 2 năm một lần.

+ Tổ chức các hội nghị: Hội nghị Cấp cao, các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, trong đó thúc đẩy đối thoại về các vấn đề kinh tế, chính trị - an ninh khu vực.

+ Dự án hợp tác sông Mê Kông.