Câu hỏi thảo luận số 1 trang 151, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.


Sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.

Đồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất (hơn 18,2 triệu người năm 2006), mật độ dân số cao (1225 người/km2) gấp khoảng 4,8 lần mật độ dân số trung bình của cả nước, đã tạo sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội:

- Về kinh tế:
+ Tốc độ phát triển dân số nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế, đã gây sức ép lớn và kìm hãm sự phát triển kinh tế của vùng.
+ Vấn đề thất nghiệp - thiếu việc làm việc làm trầm trọng ở cả nông thôn và thành thị, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội và lãng phí nguồn nhân lực.

- Dân cư - xã hội:
+ Sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu tích lũy và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, các vùng thuần nông.
+ Nảy sinh nhiều vấn đề khác như tệ nạn xã hội, gây sức ép về giải quyểt nhà ở, y tế, giáo dục, chi phí phúc lợi xã hội...

- Tài nguyên - môi trường:
+ Cạn kiệt tài nguyên.
+ Ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí).