Câu hỏi thảo luận số 1 trang 150, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc đồng bằng sông Hồng.


* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atslat Địa lí Việt Nam trang 26.

* Hướng dẫn làm bài:

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố:

- Các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam.

- Các thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng.