Câu hỏi thảo luận số 2 trang 36, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (bản đồ treo tường hoặc trong Atlat) vị trí các vịnh biển: Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành  phố nào?


Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 hoặc trang 13 và 14.

Lời giải:

Vị trí các vịnh biển:

- Vịnh Hạ Long  thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Vịnh Đà Nẵng thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên.

- Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.