Bài 1 trang 216 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời? 


Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm: Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh của nó, các tiểu hành tinh, sao chổi và thiên thạch