Câu hỏi thảo luận số 3 trang 104, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.


Một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á: măng cụt, xoài, cam, mãng cầu, chuối…