Câu hỏi thảo luận trang 105, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á.


Những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á: mực ống, tôm, cá thu, bào ngư…