Câu hỏi thảo luận số 4 trang 99, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Khí hậu của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

 


Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sự phát triển kinh tế của Đông Nam Á.

* Thuận lợi:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa với nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa lớn thuận lợi cho phát triển trồng trọt (cây lúa nước, các loại cây công nghiệp lâu năm, hằng năm..).

- Nguồn lợi sinh vật tự nhiên trù phú và đa dạng (thủy sản, rừng, gia súc, gia cầm..).

* Khó khăn:

- Khí hậu nóng ẩm cũng là điều kiện để sâu bệnh phát triển mạnh.

- Thiên tai bão nhiệt đới, mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt vùng đồng bằng và lũ quét, lũ ống vùng núi.

- Khía hậu có 1 mùa khô sâu sắc nên dễ gây cháy rừng.