Câu hỏi thảo luận số 3 trang 99, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông – tây có những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?


Lãnh thổ bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng tây bắc - đông nam, việc phát triển giao thông theo hướng đông – tây giúp nối liền các quốc gia với nhau, thúc đẩy hoạt động giao lưu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đông – tây giữa các quốc gia, đặc biệt ở những vùng núi khó khăn.

Các bài khác