Câu hỏi thảo luận trang 10, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 2.2, hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ.

Công nghiệp điện Việt Nam
Hình 22: Công nghiệp điện Việt Nam

 


Phương pháp kí hiệu không chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ. 

–    Nhà máy thủy điện được thể hiện là ngôi sao màu xanh, nhà máy thuỷ điện đang xây dựng là ngôi sao màu trắng, nhà máy nhiệt điện là ngôi sao màu đỏ…

– Để thể hiện các nhà máy điện có công suất khác nhau, người ta thường dùng ngôi sao to, nhỏ khác nhau.

- Ví dụ 1: Ki hiệu ngôi sao màu đỏ thể hiện nhà máy nhiệt điện.

- Tên nhà máy nhiệt điện: Bà Rịa, Phú Mỹ, Trà Nóc, Phả Lại, Uông Bí...

- Vị trí các nhà máy nhiệt điện chính là vị trí các điểm ngôi sao màu đỏ được đặt vào.

- Chất lượng: hình ngôi sao to nhỏ thể hiện quy mô các nhà máy nhiệt điện có công suất lớn (Phú Mĩ, Phả Lại), hình sao nhỏ thể hiện quy mô các nhà máy nhiệt điện có công suất nhỏ hơn (Na Dương, Ninh Bình, Bà Rịa. Thủ Đức...).

- Số lượng: Mỗi ngôi sao màu đỏ thể hiện một nhà máy nhiệt điện, trên bản đồ có 8 ngôi sao màu đỏ thì nước ta có 8 nhà máy nhiệt điện (tính đến thời điểm soạn SGK).

- Ví dụ 2: Ki hiệu ngôi sao màu xanh thể hiện nhà máy thủy điện.

- Tên nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Vĩnh Sơn, Thác Mơ, Trị An...

- Vị trí các nhà máy thủy điện chính là vị trí các điểm ngôi sao màu xanh được đặt vào.

- Chất lượng: hình ngôi sao to nhỏ thể hiện quy mô các nhà máy thủy điện có công suất lớn (Hòa Bình), hình sao nhỏ thể hiện quy mô các nhà máy thủy điện có công suất nhỏ hơn (Thác Bà, Sông Hinh, Hàm Thuận - Đa Mi...).

- Số lượng: Mỗi ngôi sao màu xanh thể hiện một nhà máy thủy điện, trên bản đồ có bao nhiêu ngôi sao màu xanh thì có bấy nhiêu nhà máy thủy điện (tính đến thời điểm soạn SGK).

* Ví dụ 3: Kí hiệu hình tròn thể hiện các trạm cao áp., thấy được:

- Vị trí các trạm cao áp: tại các điểm đặt hình tròn.

- Quy mô các trạm thông qua kích thước hình tròn (hình tròn bé màu đen: trạm 220 kV; hình tròn lớn màu hồng: trạm 500 kV.