Câu 2 trang 14, SGK Địa lí 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hình 2.3 thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động?


Những nội dung được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động:

- Gió: Thể hiện loại gió, hướng di chuyển của gió, tốc độ của gió thông qua độ dài hay ngắn của mũi tên chỉ gió, phạm vi ảnh hưởng của gió...

- Bão: Thể hiện hướng di chuyển của  bão, tần suất của bão thông qua độ dày hay mảnh của mũi tên chỉ bão, phạm vi hoạt động của bão, thời gian hoạt động của bão.