Câu hỏi thảo luận trang 12, SGK Địa lí 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ?

 

Hình 2.3 Gió và bão
Hình 2.3 Gió và bão

 


Phương pháp kí hiệu đường chuyển động, thể hiện được:

* Bão:

- Hướng di chuuyển của gió và bão (từ biển Đông đi vào đất liền).

- Tần suất của của bão, thông qua độ lớn hay nhỏ của mũi tên.

+ Mũi tên nhỏ nhất: từ 0,3 đến 1 cơn bão/tháng.

+ Mũi tên vừa:  trên 1 đến 1,53 cơn bão/tháng.

+ Mũi tên lớn nhất: trên  1,3 đến bão/tháng.

- Thể hiện thời gian xuất hiện bão: Tháng 6,7,8 bão xuất hiện ở miền Bắc; tháng 9, 10, 11 bão ở miền Trung.

- Thể hiện khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão: Miền Trung có mũi tên thể hiện tần suất bão nhiều nhất, miền Nam ít chịu ảnh hưởng của bão.

* Gió:

- Màu sắc mũi tên chỉ loại gió: Màu xanh (gió mùa đông), màu đỏ (gió mùa hạ), màu gạch (gió tây khô nóng)

- Hướng mũi tên chỉ hướng di chuyển của gió.

- Tốc độ di chuyển của gió thông qua độ ngắn dài các mũi tên.