Câu 1 trang 14, SGK Địa lí 10:

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 được thể hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam
Hình 2.2: Công nghiệp điện Việt Nam

 


- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu, phương pháp kí hiệu theo đường, phương pháp nền chất lượng.

- Nội dung thể hiện:

+ Phương pháp kí hiệu:

- Thể hiện vị trí, tên nhà máy, số lượng, quy mô các nhà máy thủy điện và nhiệt điện trên bản đồ.

- Thể hiện vị trí, quy mô các trạm biến áp.

+ Phương pháp kí hiệu theo đường: Thể hiện hệ thống đường dây 220KV và 500KV, hệ thống sông ngòi và đường biên giới giữ VN và các nước láng giềng.

+ Phương pháp nền chất lượng: Ngôi sao màu xanh - nhà máy thủy điện, ngôi sao màu đỏ - nhiệt điện, ngôi sao màu trắng - nhà máy thủy điện đang xây dựng, đường màu đỏ - đường dây 500KV, đường màu đen - đường dây 220KV...