Câu hỏi thảo luận trang 102, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.


- Cơ cấu GDP các quốc gia đang có sự thay đổi chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

+ Giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp.

+ Tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

- Mỗi nước có tốc độ chuyển dịch khác nhau, tiêu biểu nhất là Việt Nam.