Câu hỏi thảo luận trang 12, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và  GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.


* So sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC): Số dân đông nhất (2648,0 triệu người) và GDP lớn nhất (23008,1 tỉ USD).

- Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) và Liên minh châu Âu (EU): Số dân khá đông (435,7 và 459,7 triệu người), GDP cũng khá lớn (13323,8 tỉ USD và 12690,5 tỉ USD).

- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Số dân khá đông nhưng GDP vẫn còn thấp (799,9 tỉ USD).

- Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR): Dân số ít và GDP đồng thời cũng khá thấp (776,6 tỉ USD).

* Kết luận: Các tổ chức liên kết trên thế giới còn có sự phát triển chưa đồng đều:

- Tổ chức liên kết phát triển lớn mạnh nhất chủ yếu thuộc khu vực châu Âu (EU), khu vực Bắc Mĩ, Đông Á và ven Thái Bình Dương (APEC). Đây là khu vực tập trung các quốc gia phát triển như Hoa Kì, Nhật Bản…

- Các tổ chức phát triển với quy mô nhỏ hơn thuộc khu vực các nước đang phát triển ở Đông Nam Á, Nam Mĩ (ASEAN, MERCOSUR).