Câu 2 trang 12, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào? (Lí do hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực).


Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở:

- Do sự phát triển không đồng đều.

- Do sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.

- Các quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển

=> liên kết lại với nhau thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù.