Bài 1: Sự tương phản về trình độ phá triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 1: Sự tương phản về trình độ phá triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại SGK Địa Lý lớp 11