Câu hỏi thảo luận trang 16, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 65
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ?


Nước ta không có khí hậu khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ, vì:

- Nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng củ gió mậu dịch (Tín phong) và gió mùa châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới, nên khí hậu có 2 mùa rõ rệt.

- Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp vai trò của biển Đông đã mang lại nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt - ẩm và lượng mưa lớn cho nước ta, đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Vì thế khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa hơn, khác với 1 số nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi.