Câu hỏi thảo luận số 2 trang 13, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào?


Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, gồm ba bộ phận: vùng đất, vùng biển và vùng trời.