Câu hỏi thảo luận số 1 trang 13, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.


Hướng dẫn: Học sinh sử sụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5 (góc phải - VIỆT NAM TRONG ĐÔNG NAM Á).

Lời giải: Nước ta tiếp giáp với các quốc gia sau:

- Trên đất liền:

+ Phía Bắc giáp Trung Quốc.

+ Phía Tây giáp Lào, Campuchia.

- Trên biển: Biển Đông nước ta giáp với các nước như: Trung Quốc, Philippin, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.