Câu hỏi thảo luận trang 186, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

 


* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng hình 41.1 và 41.2 SGK trang 186.

Câu hỏi thảo luận trang 186, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 186, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn trả lời:

- Thuận lợi:

+ Có diện tích đất phù sa lớn (khoảng 4 triệu ha).

+ Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm 30% diện tích đồng bằng), rất màu mỡ, phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

-  Khó khăn:

+ Diện tích đất nhiễm phèn và nhiễm mặn lớn.

+ Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.