Câu hỏi thảo luận trang 52, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 40 độ B từ Đông sang Tây.

Câu hỏi thảo luận trang 52, SGK Địa lí 10.
Câu hỏi thảo luận trang 52, SGK Địa lí 10.

Trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 400B từ Đông sang Tây

- Lục địa Bắc Mĩ: bờ Đông có lượng mưa lớn nhất (1001 – 2000 mm); lượng mưa giảm dần từ bờ Đông sang bờ Tây, phía Tây lượng mưa phổ biến từ 201 – 500 mm, thấp nhất dưới 200 mm (Bồn Địa Lớn sau núi).

⟹ Vùng phía Đông có vị trí ven bờ đại dương, đón gió mùa từ biển thổi vào, có dòng biển nóng chạy qua (dòng biển nóng Gơnxtrim). Càng vào sâu lục địa ảnh hưởng của biển càng giảm, lượng mưa giảm; phía Tây có địa hình khuất gió, dòng biển lạnh Caliphoocnia.

- Khu vực Nam Âu: lượng mưa cao nhất ở vùng ven biển phía Tây (1001 -2000 mm) và giảm dần về phía Đông (các nước Nam Âu  còn lại) có lượng mưa từ 501 -1000 mm.

⟹ Vùng ven biển phía Tây đón gió từ biển vào mưa nhiều, càng vào sâu lục địa phía Đông ảnh hưởng của biển càng giảm tính lục địa tăng dần.

- Khu vực châu Á: lượng mưa cao nhất ở khu vực Đông Á (1001 -2000 mm), càng vào tưsâu lục địa phía Tây lượng mưa càng giảm dần, phần lớn lãnh thổ nội địa có lượng mưa rất thấp (dưới 200 mm).

⟹ Phía Đông tiếp giáp nhiều vùng biển và đại dương nên độ ẩm lớn, khu vực đón gió mùa, có dòng nóng Cưrôsiô chảy qua nên mưa lớn; càng đi về phía Tây, tính lục địa tăng dần, vùng nội cách xa biển, có dạng địa hình hoang mạc, khí hậu khô hạn ít mưa.