Câu hỏi nâng cao, bài 1 Địa lí 12

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào?


Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn:

- Nước ta đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI).

- Đẩy mạnh hợp tác kinh tê - khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực.

- Ngoại thương được đẩy phát triển ở tầm cao mới. Việt Nam trở thành một nước xuất khẩu khá lớn về một số mặt hàng như dệt may, thiết bị điện tử, tàu biển, gạo, cà phê, hồ thiêu, thủy sản các loại...