Câu hỏi nâng cao, bài 1 Địa lí 12

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Việc mở rộng hội nhập quốc tế và khu vực đã tác động đến kinh tế nước ta như thế nào?


- Thuận lợi:

+ Thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI).

+ Đẩy mạnh hợp tác với các nước trong việc khai thác tai nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực.

+ Ngoại thương phát triển ở tầm cao mới.

- Khó khăn: Phụ thuộc vào nước ngoài, bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nước có nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực và trên thế giới.